Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin Polish Iron Oldboys
#1
Exclamation 
I. Struktura administracyjna klanu:

1. Najwyższą władzę stanowi Dowódca oraz sztab.
2. Sprawami kadrowymi zajmują się osoby w grupie "rekrutacja".
3. Sprawami techniczno-administracyjnymi (jak forum, serwer, TS3) zajmują się "administratorzy".
4. Za realizowanie taktyki, treningów, odpowiedzialni są dowódcy polowi poszczególnych składów.
5. Za zgłoszenie klanu do oficjalnych turniejów odpowiedzialny jest sztab, na prośbę członków klanu (kilku) sztab może rozważyć udział w dodatkowych nieoficjalnych zmaganiach pod szyldem PIO.
6. Członkami klanu są wszystkie osoby, które przeszły proces rekrutacji i akceptują obowiązujący regulamin klanu.

II. Aktywność
1. Każdy z członków ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w życiu klanu.
2. Regularne pojawianie się w grze (na tyle na ile pozwoli czas wolny).
3. Używanie komunikatora Team Speak 3 przynajmniej w godzinach 18-23 (Integracja z innymi graczami).
4. Wchodzenie na bitwy specjalne, aby dowódcy mogli uzupełnić skład na CW.
5. Stosowanie się do poleceń oraz rozkazów dowództwa.
6. W przypadku nieobecności dłuższej niż 7 dni, gracz zobowiązany jest poinformować o tym w dziale "urlopy".
7. Przynajmniej raz w tygodniu należy odwiedzić i zapoznać się z treścią Forum Klanowego.
8. Zachowanie powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec członków Klanu będzie karane. Każdemu należy się szacunek.

III. Poufność
Członkowie mają zakaz rozprzestrzeniania informacji poza Klan, takich jak:
- taktyka i strategia klanu,
- informacje umieszczone na forum w działach niedostępnych publicznie,
- dane dostępowe do serwera TS3,

IV. Rangi, stanowiska

1. Rangę Rektut otrzyma każdy nowo przybyły do Klanu.
2. Rangę Żołnierz otrzymuje osoba, która jest w Klanie minimum. 2 tygodnie.
- O zmianę rangi z Rekruta na Żołnierza należy kontaktować się z Dowódcą lub Zastępcami dowódcy.
3. Rangę Dowódca polowy, otrzymuje osoba dowodząca na Wojnach Klanów. By otrzymać rangę Dowódcy polowego należy przejść testy i otrzymać aprobatę od Dowódcy i Sztabu.
4. Zastępców dowódcy, Skarbników oraz Dyplomatów wybiera Dowódca

Oficjalną maskotką Klanu jest Koń.
[Image: 2b44925625b94876815eb34b2b5e3518.gif]Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)