Polish Iron Oldboys
Chris449 - Printable Version

+- Polish Iron Oldboys (http://www.polishironoldboys.pl)
+-- Forum: Polish Iron Oldboys (http://www.polishironoldboys.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Rekrutacja World of Warships (http://www.polishironoldboys.pl/forumdisplay.php?fid=70)
+--- Thread: Chris449 (/showthread.php?tid=4539)Chris449 - Chris449 - 01-12-2017

Witam.Krzysztof,w WOWS Chris449, 43 lata z pochodzenia gdańszczanin a obecnie  i już na stałe Dublin,Irlandia. W grze od ponad roku.W porcie cumują okręty od 6 do 10 tieru,preferowany typ okrętu to krążowniki. W wolnym czasie podróże, whysky,film i gry.Pozdrawiam Tongue