Polish Iron Oldboys

Full Version: Chris449
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam.Krzysztof,w WOWS Chris449, 43 lata z pochodzenia gdańszczanin a obecnie  i już na stałe Dublin,Irlandia. W grze od ponad roku.W porcie cumują okręty od 6 do 10 tieru,preferowany typ okrętu to krążowniki. W wolnym czasie podróże, whysky,film i gry.Pozdrawiam Tongue